مهر تابان نماینده محصولات کمپانی Sure endo (کره جنوبی) در ایران. محصولات این کمپانی شامل:خمیر هیدروکسیدکلسیم،EDTA،نخ زیرلثه،گوتا پرکا و کن کاغذی و تنه...

سالهاست لوپ های جراحی و اندو جای خود را در کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی باز کرده است .شرکت ZEISS با پیشینه ای 146 ساله در تولید لنز،خود را بعنوان سر...