مهر تابان نماینده محصولات کمپانی Sure endo (کره جنوبی) در ایران. محصولات این کمپانی شامل:خمیر هیدروکسیدکلسیم،EDTA،نخ زیرلثه،گوتا پرکا و کن کاغذی و تنها سیلر سرامیکی موجود در ایران می باشد.