شرکت مهرتابان طب با ارائه محصولاتی متنوع شما دندانپزشک محترم را به کنگره اکسیدا 58 دعوت می نماید. محصولات قابل ارائه : 1- فایل های اندو و روتاری RAC...

مهر تابان نماینده محصولات کمپانی Sure endo (کره جنوبی) در ایران. محصولات این کمپانی شامل:خمیر هیدروکسیدکلسیم،EDTA،نخ زیرلثه،گوتا پرکا و کن کاغذی و تنه...