هر سال شرکت مهرتابان طب از اندودنتیست های محترم و دندانپزشکان گرامی جهت بازدید از کمپانی FKG سوئیس دعوت به عمل می آورد. سال ۹۷ نیز این روال کمافی السابق برقرار گردید تا شرکت مهرتابان طب و  FKG بعنوان کمپانی پیشرو در تولید و ارائه فایل های روتاری ،بار دیگر گامی نوین در ارتقا سطح علمی کشور عزیزمان بردارد.