مژده به کرمانی های عزیز

سمینار ۲ روزه آموزش فایل های روتاری Race 

توسط دکتر شهرام عظیمی و دکتر فواد ایرانمنش

۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۹۶