حضور شرکت مهرتابان در کنگره اندودنتیست های خراسان به عنوان اسپانسر طلایی

میکروسکوپ ZEISS :

رونمایی از تکنولوژی های جدید میکروسکوپی در دندانپزشکی توسط دکتر محمد مرتضوی (جمعه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶ هتل پارس مشهد ساعت ۱۱ الی ۱۳ )

 

فایل RACE :

ارائه جدیدترین محصولات کمپانی  FKG