غلاف سرنگ Needle Recapper – Mehrtaban Teb Co غلاف سرنگ Needle Recapper – Mehrtaban Teb Co

توضیحات کالا :

معرفی محصول :

جهت جلوگیری از آسیب به سرسرنگ و انگشتان دست دندانپزشک این محصول فوق العاده تولید شده است.جالب است بدانید که این محصول در برداشتن سرنگ به دندانپزشک بسیار کمک خواهد کرد.