فایل روتاری Race – Mehrtaban Teb Co فایل روتاری Race – Mehrtaban Teb Co

توضیحات کالا :

معرفی محصول :

یکى از اصولى که FKG روش پافشارى مى کنه و به اون پایبنده :
” ترتیب استفاده از فایل رو مورفولوژى کانال دیکته مى کنه، نه کارخانه سازنده فایل”
به همین دلیل بر خلاف دیگر برند ها، نه یک دونه فایل و نه یک بسته فایل ، بلکه طیف وسیعى از فایل هاى با تقارب ٢،۴،۶،٨،١٠ درصد ارایه کرده است.

به همین ترتیب دست دکتر براى تکنیک crown down ، step down و  یا step back بنا به نیاز کانال باز است.

کلینسین بنا به case مى تواند ۴-۵ فایل از میان طیف فایل ها انتخاب کند

انچه مهم است سایز اماده سازى نهایى اپیکال است که ما معمولاً ٣۵ یا ۴٠ ، ۴٪ را پیشنهاد مى کنیم.

از اونجاییکه نوک فایل Race پخ نبوده و گرد است مى توان بدون نگرانى از ایجاد ledge فایل ها رو در کرو شدید step back کرد

براى گشادسازى مدخل کانال سه سایز وجود دارد که بنا به قطر کانال و curvature کانال یکى رو انتخاب مى کنیم:
۴۰٫ ۱۰%
۳۵٫ ۸%
۳۰٫ ۶%

بخاطر داشته باشید RaCe تنها سیستمى است که بالغ بر ٣٠ سایز فایل شامل taper هاى ٢-۴-۶-٨-١٠ ٪‏ را در طول هاى ۲۱-۲۵-۳۱ ارائه مى کند.

سایز هاى ١٠-١۵-٢٠ براى باز کردن مسیر کانال هاى باریک و کرو دار بسیار موثر هستند.
پیشنهاد مهرتابان براى ختم آماده سازى کانال با taper هاى ۴٪‏ از جمله ٣٠-٣۵ یا ۴٠ مى باشد.

فایل هاى ۶٪‏ براى گشادسازى میانه کانال و shape کلى کانال کاربرد دارند.
فایلى مثل ۰۶٫ ۱۰ براحتى طول کارکرد را طى کرده و path of glide براى فایل ها باز مى کند.

براى باز کردن مدخل کانال و ١/٣ کرونالى ٣ فایل با طول کوتاه ١٩ میلیمتر موجود مى باشد.
براى تک کاناله
۴۰ .۱۰
۳۵ .۰۸
براى مولر و کانال باریک
۳۰ .۰۶

نکته مهم در حرکت فایل Race:

دوره ۴ تایى حرکت نرم و یکنواخت بدون فشار اپیکالى است.
فایل بصورت لحظه اى با دیواره کانال درگیر شده و رها مى شود.
در هر دوره حرکت بالا و پایین ۴ تایى فایل ٣-۴ میلیمتر پیش مى رود.
سطح فایل از دبرى ها تمیز شود.

بدلیل مرتفع شدن مشکل قفل شدن فایل، معمولاً نیازى به RCPrep نیست.

توجه به جهت ورود به داخل هر کانال ضرورى است. باید که براى تسهیل ورود فایل به مچ دست و آنگل جهت مناسب را بدهیم.

فایل ها به طول هاى ٢١-٢۵-٣١ میلیمتر در دسترس هستند.
استفاده از ٢١ میلیمترى قدرت مانور کلینیسین را بسیار زیاد مى کند.

خصوصیات بارز فایل RACE :

پرک هاى safety memo disc براى کنترل تعداد دفعات استفاده و کنترل عمر مفید فایل را داراست ، ٨ پرک روى بدنه فایل قرار دارد.

(پس از اتمام هر بیمار بنا به فشار وارده بر فایل باید که ١-٢ یا ٣ پرک جدا کرد.پیشنهاد مى شود تا ۴ پرک اول فایل براى مولر استفاده شود و ۴ پرک باقیمانده در ۴ کیس تک کانال استفاده شود)

تنها فایلى که مشکل قفل شدن در کانال در حین چرخش مرتفع شده است. (Screw in effect)

تنها فایلى که نوک آن گرد است وبسیارى از مسیر هایى را که K فایل قادر به باز کردن آن نیست به راحتى طى مى کند

تنها فایلى که سطح آن به روش الکتروشیمیایى پالیش شده است.

تنها فایل روتارى که امکان باى پس کردن از کنار قطعه شکسته میسر است.

دبرى به سمت آپیکال پک نمى شود به این ترتیب به ندرت نیازى به recapitulation احساس مى شود.