حضور قدرتمند میکروسکوپ دندانپزشکی Zeiss برای اولین بار در اصفهان
همزمان با معرفی فایل انقلابی XP Shaper به معرفی میکروسکوپ دندانپزشکی Zeiss خواهیم پرداخت .
توجه : این همایش برای تمام دندانپزشکان گرامی بصورت رایگان خواهد بود.
سخنرانان :
۱- جناب دکتر شهرام عظیمی (متخصص اندودنتیکس)
۲- جناب دکتر محمد مرتضوی (متخصص اندودنتیکس و پدر دندانپزشکی میکروسکوپی در ایران)