۱۶ آذر ماه ۱۳۹۶ در خاطرتان خواهد ماند …
همایشی ویژه در نصف جهان توسط جناب دکتر شهرام عظیمی (متخصص اندودنتیکس)