برگزاری کارگاه روتاری i Race در استان زیبای کردستان شهرهای سقز و بانه توسط استاد ارجمند جناب دکتر شهرام عظیمی