شرکت مهر تابان طب نمایندگی رابردم Sanctuary مالزی در ایران،اولین رابدرم بدون پودر و انتخاب اول Dental Advisor

سالهاست لوپ های جراحی و اندو جای خود را در کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی باز کرده است .شرکت ZEISS با پیشینه ای 146 ساله در تولید لنز،خود را بعنوان سر...